BASAO·佰朔袋泡茶25g ·4款选

福建厦门发货 讲究包邮

常规价格: ¥ 49.00

特殊价格 ¥ 45.00

*必要字段

品牌故事

香港现代精品茶品牌BASAO,探访亚洲多国顶级茶园,尊重自然本味,倡导整全生态保护,受亚洲精深的饮茶传统和精神的启迪,从美丽的大自然中汲取能量,BASAO甄选风格各异的世界名茶,精制出口感鲜明的茶产品,只为给您带来身心平衡的感官体验。

商品详情

01.jpg

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

01.jpg

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

01.jpg

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

01.jpg

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

last.jpg

商品评价

评论者
评价心得
暂无相关评价
联系客服